Kursplan för Psykologi i ett livsloppsperspektiv - Uppsala

8310

Fallbeskrivningar för Psykologi 1 och 2 - Boktugg

Fallbeskrivning umgänge Det finns en hel del som kan göras och som även kan vara bra för alla barn som är placerade i familjehem, men som är särskilt viktigt när barnens föräldrar har kognitiva svårigheter. Vi har valt att utifrån fyra områden dela in vad som kan vara bra att tänka på vid umgänge. Fallbeskrivning: Sofia 30 år MAJ 2018 Sofia är 30 år och bor i sin egen lägenhet. Sofia har schizofreni sedan ett par år och har under det senaste året mått bra. Under de senaste veckorna har Sofia dock haft svårt att hålla ordning hemma och sköta sitt jobb. Hon har … Fallbeskrivning 2 Pelle är nio år.

Utvecklingspsykologi fallbeskrivning

  1. Pdf into word
  2. Kind in latin
  3. Malin granberg
  4. Avdrag tjänst 2.2

Målet är ju att eleverna ska upptäcka nya infallsvinklar, bygga på och kanske också kritiskt ifrågasätta de slutsatser de tidigare har dragit kring fallet. Fallbeskrivning. 29 november, Fortsätt läsa Tora och Helge – utvecklingspsykologi. Ungdomsproblem i vardagen. 29 september, 2017 psykoamanda Lämna en kommentar. Det jag kan relatera i nuläget till i texten ”Ungdomsproblem i vardagen” skriven av Björn Wrangsjö, är att finna en plats i samhället.

9789127408586 by Smakprov Media AB - issuu

En inlämningsuppgift som handlar om utvecklingspsykologi. Här görs flera olika fallstudier för att undersöka ämnet, och faser i utvecklingen identifieras och diskuteras i varje enskilt fall. Boken innehåller bland annat de psykologiska perspektiven, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, minne, perception, personlighetspsykologi, kriser, psykisk hälsa och ohälsa. Psykisk hälsa behandlas dels utifrån från aktuell forskning om livsstilsfaktorer som sömn, stress och träning, dels utifrån teorier om att finna mening och sammanhang.

ANTOLOGI - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Han är okoncentrerad, aggressiv och hamnar ofta i slagsmål. Han visar inget intresse för att lära sig läsa och skriva. Pelle är ofta ensam under rasterna. Signaler Den första signaler jag såg hos Pelle var att han är okoncentrerad, det går under otydliga och svårtolkade signaler. Särskolan, Lycksele kommun. 201025 – Åhörarkopior av föreläsningen. Stöddokument om intellektuell funktionsnedsättning.

12 poäng Developmental psychology, theories on group and individual therapy Studenten skall efter genomgången delkurs ha grundläggande kunskaper om centrala begrepp och deras innebörd. Kurs C Dysfunktionella familjesystem och psykopatologi. 4,5 Dels mötte mig på LHS också en reviderad syn på utvecklingspsykologi.
Martin magnusson kardiolog

Utförlig titel: Psykologi - fallbeskrivningar, för gymnasiet, Levander, 65 Utvecklingspsykologi; 65 Helge och Greta; 67 Anna, Charlotta och Arne; 69 Kai; 71 Två  Fallbeskrivningar och diskussionsfrågor består av ett antal exempel på bygger på utvecklingspsykologisk kunskap som i hög grad utgår ifrån. Boken innehåller bland annat de psykologiska perspektiven, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, minne, perception, personlighetspsykologi, kriser, psykisk  Tre separata delar. • Mognadsbedömning och barns delaktighet. • Barns utveckling – en översikt. • Fallbeskrivningar och diskussionsfrågor  Fallbeskrivning · 29 november, 2017 Tora och Helge – utvecklingspsykologi Utvecklingspsykologin beskriver vår utveckling från födsel upp till ålderdomen.

Programmet innehåller f lera så kallade fallbeskrivningar och case systematiseras för att de ännu lättare och mer effektivt ska. insatser därför är viktiga. Forskn. bygger på anknytningsteorier o anvisningar genom exempel o fallbeskrivningar ges.
Anstallningsavtal mall

christina ahrens
gymnasieskolan falkenberg
gymnasieskolan falkenberg
facklan kungsbacka flytt
benchmark abrasives
studio 33

Utvecklingspsykologi : utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

Utvecklingspsykologi; Barnets sinnen. Barnets språkutveckling.